Stowarzyszenie Milan Club Polonia - jedyny oficjalny fan klub Milanu w Polsce - największy Milan Club w Europie!

Witamy w Milan Club Polonia


MCP - daty i liczby:
Spotkanie założycielskie: 28.12.2001
Rejestracja Stowarzyszenia: 29.10.2004
Oficjalny fan klub AC Milan od: 26.06.2005
Liczba członków w sezonie 18/19: 810
MCP to największy fan klub Milanu w Europie!

Liczba wyjazdów na mecze Milanu: 66
Liczba zorganizowanych spotkań Milanistów: 30
Kontakt: kontakt@milanclubpolonia.pl
Kanał IRC: #MCP

Przydatne linki:

- PIŁKARZ ROKU
- TERMINARZ MILANU NA SEZON 2018/19
- Panel członka MCP
- Regulamin kwalifikacji na wyjazdy
- Wyjazdy prywatne - Regulamin dystrybucji karnetów
- Zasady rezygnacji i zwrotów z imprez MCP
- Informacje nt. Cuore Rossonero
- MCP na Facebook
- MCP na YouTube

 Aktualności

Podsumowanie WZC Milan Club Polonia

Z kilkutygodniowym opóźnieniem (spowodowanym licznymi obowiązkami zawodowymi, przepraszam) chciałbym pokrótce podsumować Walne Zgromadzenie Członków Milan Club Polonia, jakie miało miejsce w niedzielę 2 września w Sulejowie. W niedzielnym spotkaniu udział wzięło 61 osób. Poniżej w punktach przedstawiam przebieg oraz ustalenia Zgromadzenia.

1. Prezes Zarządu Michał Wrona podsumował działalność Stowarzyszenia w okresie lipiec 2006 - czerwiec 2007.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Patryk Piekarski dokonał oceny pracy Zarządu w analizowanym okresie. Działalność została oceniona pozytywnie.

3. Walne Zgromadzenie Członków, przy 4 głosach wstrzymujących, udzieliło Zarządowi absolutorium za okres 01.07.2006 - 30.06.2007.

4. Prezes Zarządu przedstawił plany na najbliższy okres działalności Stowarzyszenia. Poniżej najważniejsze z nich:

a) Organizacja kolejnych wyjazdów.
- podjęta zostanie próba zorganizowania wyjazdu na jedno z domowych spotkań Milanu połączone ze zwiedzaniem stadionu San Siro, ośrodka treningowego Milanello oraz - jeśli będzie istniała taka możliwość - spotkania z przedstawicielem pierwszego zespołu Milanu. Aktualny status prac organizacyjnych: oczekiwanie na potwierdzenie z Milanello. Wyjazd z noclegiem w Mediolanie.
- podjęta zostanie próba zorganizowania wyjazdu na grudniowe spotkanie Milan - Juventus w Serie A.

I. Przy okazji przedstawienia planów wyjazdowych wywiązała się dyskusja na temat możliwości organizacji przelotów samolotem, zamiast transportu autokarowego. Zarząd został zobligowany do każdorazowego podejmowania prób organizacji transportu lotniczego, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy oszczędnością czasu podróży, a kosztami związanymi z lotniczą formą transportu.

II. Prezes Zarządu przedstawił Zgromadzeniu kryteria dystrybucji biletów pozostających w gestii AIMC do poszczególnych fan klubów. Przedstawiona została propozycja oddelegowania przedstawicieli Zarządu na doroczne spotkanie AIMC, w trakcie którego nasz MC mógłby zabiegać o większe wpływy. WZC podjęło w tym względzie jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Członków Milan Club Polonia wyraża zgodę na podjęcie wszelkich działań mających na celu doprowadzenie do uczestnictwa w dorocznym zjeździe AIMC delegacji Milan Club Polonia oraz pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych”.

b) Projekt stworzenia oddzielnej witryny internetowej dedykowanej tylko i wyłącznie działalności Milan Club Polonia. Witryna działać będzie pod adresem milanclubpolonia.pl, prace nad stroną powinny zostać ukończone do końca bieżącego roku.

5. Zatwierdzenie zmian we władzach Stowarzyszenia.

a) Zgodnie z par. 19 pkt 6 Statutu Milan Club Polonia nastąpiło odwołanie dwóch członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację z pełnionych funkcji: Grzegorza Musiała i Karola Sudera oraz powołanie na ich miejsce Rafała Kiepuszewskiego oraz Bartłomieja Freja.

b) Zgodnie z par. 21 pkt 4 Statutu nastąpiło odwołanie z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Rafała Kiepuszewskiego oraz powołanie jego następcy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Patryk Piekarski zarekomendował na członka Komisji Rewizyjnej Tomasza Niedźwiedzia. Wobec braku innych kandydatur ze strony WZC poddano głosowaniu kandydaturę p. Niedźwiedzia.

Walne Zgromadzenie Członków, przy jednym głosie wstrzymującym, podjęło uchwałę o następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Członków Milan Club Polonia odwołuje z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rafała Kiepuszewskiego oraz powołuje na jego miejsce Tomasza Niedźwiedzia.”

Skład Zarządu:
Michał Wrona - Prezes Zarządu
Ewa Rakowska - Skarbnik
Marcin Kapinos - Sekretarz
Bartosz Frej - Członek
Rafał Kiepuszewski - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Patryk Piekarski - Przewodniczący Komisji
Marcin Porada - Członek
Tomasz Niedźwiedź - Członek

6. Wolne wnioski.

6.1. Walne Zgromadzenie Członków podjęło dwie uchwały odnośnie Regulaminu kwalifikacji na wyjazdy organizowane przez Milan Club Polonia:
- przy 60 głosach za oraz 1 wstrzymującym się podjęto uchwałę o treści: „Walne Zgromadzenie Członków Milan Club Polonia przyjmuje Regulamin kwalifikacji na wyjazdy organizowane przez Milan Club Polonia wersja 1.1”.

- przy 57 głosach za, 3 wstrzymujących się i 1 przeciw podjęto uchwałę o treści: „Walne Zgromadzenie Członków Milan Club Polonia zobowiązuje Zarząd do zmodyfikowania treści Regulaminu kwalifikacji na wyjazdy organizowane przez Milan Club Polonia wersja 1.1 w zakresie kwalifikacji na wyjazdy na spotkania fazy play off Ligi Mistrzów.”

Powyższa uchwała była efektem dyskusji nt. zasadności organizacji wyjazdów na szczególnie atrakcyjne spotkania końcowej fazy Ligi Mistrzów, na które możemy otrzymać minimalną pulę biletów (np. 10-15 sztuk). Zarząd został zobowiązany do organizacji wyjazdów nawet przy tak ograniczonej liczbie biletów, przy czym osoby zakwalifikowane na taki wyjazd nie miałyby możliwość uczestnictwa w kolejnych wyjazdach z ograniczoną (do 25 szt.) pulą biletów. Propozycja zapisów do opracowania przez Zarząd.

6.2. W związku z planowanym poszerzeniem asortymentu gadżetów firmowanych logo Milan Club Polonia wszystkie zainteresowane osoby zaproszone zostały do przedstawienia swoich propozycji w tym względzie. Propozycje można przesyłać pod adres mailowy dezali@acmilan.pl.

6.3. W nawiązaniu do dyskusji nt. Regulaminu kwalifikacji na wyjazdy organizowane przez Milan Club Polonia poruszony został temat programu losującego, który stanowi jeden z elementów funkcjonowania Regulaminu. Ze względu na wysokie koszty przygotowania programu przez firmy świadczące usługi programowania wystosowany został apel do Członków Stowarzyszenia mogących udzielić pomocy w tym względzie. Szczegółowe informacje do uzyskania pod adresem mailowym dezali@acmilan.pl.

Dodano: 2007-10-03

Partnerzy MCP
ACMilan.PLACMilan24.comKoszulki piłkarskie
  | MILAN CLUB POLONIA - STRONA GŁÓWNA | O FAN KLUBIE | AKTUALNOŚCI | WYJAZDY MCP | ZLOTY MCP | GADŻETY MCP | KONTAKT | statystyka